Årsmöte och Styrelse


Den 28 april 2022 hölls årsmöte i Gamla Stans Konstförening på Mäster Olofsgården i

Gamla Stan.Styrelse vald vid årsmötet 2022-04-28


Ordförande

Ingrid Gambe


Ledamöter

Birgitta Pettersson

Ingrid Blomgren

Margot Berkefelt

Gunvor Agell

Lena Dillner

Ulla Gruvhagen


Suppleanter

Inger Bergstedt

Barbro Liljebäck